Bonbons Bakery SPRINGVALE cần tuyển 2-3 team members

13/02/2023 10:00 0 bình luận
Bonbons Bakery SPRINGVALE cần tuyển 2-3 team members, yêu cầu biết tiếng Anh cơ bản.

Bonbons Bakery SPRINGVALE cần tuyển 2-3 team members
=>Yêu cầu: 
- Tiếng Anh cơ bản
- Nhanh nhẹn, chịu học hỏi
- Biết làm coffee tây ( Cappuccino, Latte,..) ko biết sẽ đc training hem có lo nhoa
=>Lợi thế: 
- Được trả thuế ngay sau khi training
- Được ăn bánh + uống cf miễn phí
Mấy bạn ghi rõ availability xong gửi qua email: nga.apple1992@gmail.com