Shop bánh mì Mascot Bakery ở Bontany Rd, Mascot 2020 tuyển nhân viên bán hàng

09/10/2023 16:50 0 bình luận
Shop bánh mì Mascot Bakery ở Bontany Rd, Mascot 2020 cần tuyển nhân viên bán hàng

Shop bánh mì Mascot Bakery ở Bontany Rd, Mascot 2020 cần tuyển nhân viên bán hàng vào cuối tuần (t7, cn) từ 9am đến 5pm.

Xin liên hệ chị Thu [ 0468 497 861 ] để trao đổi và tìm hiểu thêm về công việc.