Shop lunchbar near Kardinya cần tìm nữ phụ các ngày thứ 4, 5, 6

16/10/2023 16:50 0 bình luận
Shop lunchbar near Kardinya cần tìm nữ phụ các ngày thứ 4, 5, 6

Shop lunchbar near Kardinya cần tìm nữ phụ việc.

Thời gian làm từ 9h tới 1h các ngày thứ 4, 5, 6.

Vui lòng gọi 0422280141 để biết thêm chi tiết.