Shop nail tại Highpoint shopping centre cần thợ chân tay nước và SNS

16/10/2023 16:50 0 bình luận
 Shop nail tại Highpoint shopping centre cần thợ chân tay nước và SNS

 Shop nail tại Highpoint shopping centre cần thợ chân tay nước và SNS

  • phải làm được Chủ Nhật

  • đã có kinh nghiệm

  • môi trường làm việc năng động, vui vẻ thoải mái, không áp lực và nhất là NO DRAMA

  • mùa đông không cắt giờ làm, mùa hè đông khách có thêm bonus.

  • Trà sữa uống tẹt ga, cả Chủ và Thợ đều rất dễ thương

Liên hệ: 0450822510 (Christina) / 0413 502 989 (Cindy)