Cần thợ sửa nhà, làm việc quanh vùng Đông, Đông Nam Melbourne

15/05/2023 15:30 0 bình luận
Cần thợ sửa nhà, làm việc quanh vùng Đông, Đông Nam Melbourne. Công việc lâu dài, lương trả theo tay nghề.

Cần thợ sửa nhà, làm việc quanh vùng Đông, Đông Nam Melbourne.

Công việc lâu dài, lương trả theo tay nghề.

Sẽ được đào tạo nếu không có kinh nghiệm.

Mọi chi tiết xin liên hệ Mr Toàn 0421121622