Cần tuyển nhân viên lóc gà làm việc tại hãng gà ở Geelong

06/03/2023 11:40 0 bình luận
Cần tuyển nhân viên lóc gà làm việc tại hãng gà ở Geelong. Chỗ làm việc thuộc vùng regional của bang Victoria, có thể gia hạn năm 2

Cần tuyển nhân viên lóc gà làm việc tại hãng gà ở Geelong

Chỗ làm việc thuộc vùng regional của bang Victoria, có thể gia hạn năm 2

Lương rất cao khi đã làm thạo việc

Liên lạc sđt 0452593535