Hãng đồ ăn vùng Brunswick cần tuyển công nhân nam làm việc full time

06/09/2023 15:50 0 bình luận
Hãng đồ ăn vùng Brunswick cần tuyển công nhân nam làm việc full time từ thứ 2- thứ 6

Hãng đồ ăn vùng Brunswick cần tuyển công nhân nam làm việc full time từ thứ 2- thứ 6

Hãng chỉ nhận người có Pr, có thể nghe hiểu đọc và nói tiếng Anh đơn giản.

Làm ơn gởi resume bằng tiếng Anh đến địa chỉ email admin@gfoods.com.au

Wages above minimum rate

Công việc: kitchen hand/cook

Phải khoẻ mạnh vì công việc đòi hỏi 1 ít khiêng vác