Shop nail ở Melbourne CBD hoạt động trên 10 năm cần thợ

23/02/2023 14:30 0 bình luận
Shop nail ở Melbourne CBD hoạt động trên 10 năm cần thợ. Lương cao 27$ đến $35 / giờ tùy theo tay nghề, chủ vui tính , môi trường làm việc dễ chịu.

Shop nail ở Melbourne CBD hoạt động trên 10 năm cần thợ

Lương cao 27$ đến $35 / giờ tùy theo tay nghề, chủ vui tính , môi trường làm việc dễ chịu.

Liên hệ 0466 878 788