Shop nail vùng south east Mel gần city cần tuyển thợ SNS, bột, CTN

28/07/2023 16:00 0 bình luận
Shop nail vùng south east Mel gần city cần tuyển thợ SNS, bột, CTN

Shop nail vùng south east Mel gần city cần tuyển thợ SNS, bột, CTN

Làm được ngày thứ 5

Lương lên tới 30$/h

Ai có nhu cầu liên hệ SĐT 0423 654 399