Tuyển handyman làm việc ở vùng Brisbane, lương 25$/h tiền mặt

05/05/2023 15:10 0 bình luận
Tuyển handyman làm việc ở vùng Brisbane, lương 25$/h tiền mặt. Tuần làm khoảng 40-50h.

Tuyển handyman làm việc ở vùng Brisbane, lương 25$/h tiền mặt. Tuần làm khoảng 40-50h.

Yêu cầu: chịu khó, có sức khoẻ, có kinh nghiệm bên xây dựng thì càng tốt.

Liên hệ số điện thoại 0432 443 195