Cần tuyển tài xế chạy courier xe ute, làm ở Melbourne

14/02/2023 10:00 0 bình luận
Cần tuyển  thêm một tài xế Chạy courier xe ute. Thu nhập  trung bình   Ít nhất 1000 aud/week.

Cần tuyển  thêm một tài xế Chạy courier xe ute. Thu nhập  trung bình   Ít nhất 1000 aud/week.  Làm thứ 2 đến thứ 6 nghỉ weekend.  Công việc bắt đầu từ 7 am đến khi xong việc . Chỉ cần tiếng anh giao tiếp và chịu khó trong công việc .
Xin liên hệ số điện thoại : 0403 273 125 ( gặp anh Nam )
Công việc ở Melbourne.