Cần tuyển thợ Naills giỏi làm vùng Malvern

21/03/2023 09:30 0 bình luận
Cần thợ Naills vùng Malvern. Ưu tiên người có kinh nghiệm giỏi về SNS, Sơn Shellac

Cần thợ Naills vùng Malvern

Ưu tiên người có kinh nghiệm giỏi về SNS, Sơn Shellac

Lương bao cao.

Chỗ làm vui vẻ hòa đồng.

Gọi số phone:0432 142 223