Quán Brunch ở Footscray cần tuyển 1 bạn Head Chef

20/03/2023 12:00 0 bình luận
Quán brunch ở Footscray bên mình đang tìm 1 bạn Head Chef. Salary:  Above Award. Full time position và có thể discuss sponsor

Hi mọi người , quán brunch ở Footscray bên mình đang tìm 1 bạn Head Chef

Salary:  Above Award

Full time position và có thể discuss sponsor

Chi tiết xin liên hệ : +61 403 235 869 ( David )