Hãng HBC Trading đang cần tuyền nhân viên NAM đóng gói thực phẩm

28/03/2023 10:10 0 bình luận
Hãng HBC Trading đang cần tuyền nhân viên NAM đóng gói thực phẩm (có khai thuế + super đầy đủ). Làm tại Regents Park NSW 2143.

Hãng HBC Trading đang cần tuyền nhân viên NAM đóng gói thực phẩm (có khai thuế + super đầy đủ).

Thời gian làm việc từ 7h30 đến 16h (từ t2 - t6).

Địa chỉ: Unit 4-6, Block S, Commercial Dr, Regents Park NSW 2143 (Hãng cách train khoảng 10p đi bộ).

Mọi người ai cần việc thì xin gửi sms (tiếng Anh) qua số điện thoại để biết thêm chi tiết: 0458011333 (Người quản lý)