Shop bánh mi vùng Gregory Hills cần người bán bánh mì

09/02/2023 09:50 0 bình luận
Shop bánh mi vùng Gregory Hills cần người bán bánh mì. Môi trường làm việc vui vẻ.

Shop bánh mi vùng Gregory Hills cần người bán bánh mì.

Giờ làm có thể thương lượng phù hợp với mọi người, lương cao cho người có kinh nghiệm (không có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn)

Môi trường làm việc vui vẻ.

Liên hệ chị Thơ : 0450790199 (không nghe máy thì mọi người để lại tin nhắn nhé).