Shop Cafe ở Midland cần tìm barista/ all rounder biết tiếng Anh

06/09/2023 16:00 0 bình luận
Shop Cafe ở Midland cần tìm barista/ all rounder, good English and Multitask. Có thể training, lương theo kinh nghiệm.

Shop Cafe ở Midland cần tìm barista/ all rounder, good English and Multitask.

Có thể training, lương theo kinh nghiệm.

Làm được nhiều ngày trong tuần và ít nhất 1 ngày cuối tuần.

Shop cũng tìm thêm người làm trong kitchen.

Ai có nhu cầu vui lòng liên lạc 0405747339