Shop Osaka Ramen ở trong Casuarina Shopping mall tuyển 2 phục vụ

03/10/2023 09:20 0 bình luận
Shop Osaka Ramen ở trong Foodcourt của Casuarina Shopping mall tuyển 2 phục vụ bàn

Shop Osaka Ramen ở trong Foodcourt của Casuarina Shopping mall tuyển 2 phục vụ bàn.

Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện ko drama.

Shop ở Darwin NT 0812

Anh chị em có thể mang CV đến store hoặc (SMS only) 0405 966 456 Jason để biết thêm chi tiết