Shop nail cách Springvale 15p lai xe cần thợ SNS, bột

06/04/2023 16:10 0 bình luận
Shop nail cách Springvale 15p lai xe cần thợ SNS, bột làm được ngày thứ 6 và chủ nhật.

Shop nail cách Springvale 15p lai xe cần thợ SNS, bột làm được ngày thứ 6 và chủ nhật.

Có pick up springvale. Chỗ làm vui vẻ, không DRAMA.

Lương hấp dẫn. Mùa hè có bonus .

Vui lòng liên hệ SĐT: 0430547400.