Nhà hàng ở Yarraville (gần Footscray) cần tuyển 3 kitchen hand

04/04/2023 10:20 0 bình luận
Nhà hàng ở Yarraville (gần Footscray) cần tuyển 3 kitchen hand (yêu cầu nhanh nhẹn)

Nhà hàng ở Yarraville (gần Footscray) cần tuyển 3 kitchen hand (yêu cầu nhanh nhẹn)

Lương cao

Liên hệ SĐT: 0413003939 (Trúc)