Shop Nails vùng Geelong cần thợ TCN, SNS, Bột

19/05/2023 16:10 0 bình luận
Shop Nails vùng Geelong cần thợ TCN, SNS, Bột. Có thể làm Part-time hoặc full time.

Shop nail cách st albans 55p lái xe cần tuyển thợ nail.

Shop Nails vùng Geelong cần thợ TCN, SNS, Bột.

Có thể làm Part-time hoặc full time.

Có thể đưa rước quanh St Albans Và các vùng lân cận.

Shop có khai thuê và supper đây đủ

Ai muốn thay đổi môi trương làm việc thì vui lòng liên hệ SĐT 0411315367 (Loan)