Soho Nails (Oakleigh và Armadale) đang cần tuyển thợ đi làm ngay

20/02/2023 10:30 0 bình luận
Soho Nails (Oakleigh và Armadale) đang cần tuyển thợ: Tay chân nước, Receptionist, Shellac-SNS - Bột, Biết design là một lợi thế. 

Soho Nails ( Oakleigh và Armadale) đang cần tuyển thợ 

- Tay chân nước

- Receptionist 

- Shellac-SNS - Bột, Biết design là một lợi thế. 

Nếu bạn cần thay đổi chỗ làm, Cả 2 chi nhánh đều đang có những chị em đam mê nghề và hết sức dễ thương nên môi trường làm việc thoải mái và chuyên nghiệp. Cả hai shop đều gần station.

Liên hệ số điện thoại: 0476998888