Warehouse Wannaroo cần thêm một staff có bằng lái số tay

02/02/2023 15:30 0 bình luận
Shop trái cây Warehouse Wannaroo khu Subiaco cần thêm một staff có bằng lái số tay, có kinh nghiệm về trái cây rau quả thì càng tốt.

Warehouse Wannaroo cần thêm một staff có bằng lái số tay, có kinh nghiệm về trái cây rau quả thì càng tốt, để pack đồ giao hàng, giá có thể deal…

Shop trái cây khu Subiaco cần thêm một nam làm dài giờ chuyên lên dàn kệ, có sức khỏe, nếu có kinh nghiệm về trái cây thì càng tốt không có thể traing.

Nếu anh em có nhu cầu xin liên hệ chi Jenny 0433 143 140