Bếp ở Golfview, Guildford hiện đang cần tuyển nhân viên nhận order và phụ việc

07/03/2023 15:00 0 bình luận
Bếp ở Golfview, Guildford hiện đang cần 1 bạn có thể nhận order và phụ việc trong bếp. Giờ làm từ 11am - 3pm, 5pm - 9pm

Bếp ở Golfview, Guildford hiện đang cần 1 bạn có thể nhận order và phụ việc trong bếp.

Giờ làm từ 11am - 3pm, 5pm - 9pm

Môi trường làm việc chủ yếu là tây, công việc thoải mái không áp lực .Chỉ cần good customer service.

Có thể liên lạc trực tiếp với minh để tìm được thời gian làm phù hợp.

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm

Liên hệ số điện thoại : 0425439888