Cần người packing full-time cho shop cá cảnh tại Wetherill Park, NSW 2164

03/02/2023 12:00 0 bình luận
Cần tuyển người packing full-time cho shop cá cảnh tại Wetherill Park, NSW 2164. Lương $21 trial, $25 full

Mình đang cần người packing full-time cho shop cá cảnh của mình tại Wetherill Park, NSW 2164
Thời gian làm việc: từ t2-t6 (làm thêm được cuối tuần càng tốt)
t2-4 bắt đầu lúc 7 am -4 pm
t5-t6 bắt đầu lúc 9 am -5 pm
Rate: $21 trial, $25 full
Địa chỉ: Unit 15, 2-8 Daniel Street, Wetherill Park, NSW 2164
Liên hệ: (02) 8320 3037