Hãng ở vùng Ravenhall cần 10 bạn nam khu West có sức khoẻ, nhanh nhẹn

23/05/2023 14:30 0 bình luận
Hãng ở vùng Ravenhall cần 10 bạn nam khu West có sức khoẻ, nhanh nhẹn để phụ sắp xếp hàng hoá. Trả cash $200 và bao ăn uống cơm trưa.

Hãng ở vùng Ravenhall cần 10 bạn nam khu West có sức khoẻ, nhanh nhẹn để phụ sắp xếp hàng hoá trong 1 - 2 ngày thứ Tư và thứ Năm (24 + 25/5/23) từ 10am - 6pm.

Trả cash $200 và bao ăn uống cơm trưa. Nếu không có xe có thể đưa đón từ Sunshine station lúc 9h30AM

Các bạn vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào sdt 0423810775