Coffee shop vùng Osborne Park cần tìm người làm phụ bếp, phụ bán hàng

20/05/2023 16:40 0 bình luận
Coffee shop vùng Osborne Park cần tìm người làm phụ bếp kẹp sandwich & rolls vào buổi sáng và phụ bán hàng trong ngày.

Coffee shop vùng Osborne Park cần tìm người làm phụ bếp kẹp sandwich & rolls vào buổi sáng và phụ bán hàng trong ngày.

Thời gian từ 6am-3pm. Monday- Friday.

Ưu tiên cho người có kinh nghiệm đã làm qua luch bar và biết tiếng anh, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho người mới bắt đầu làm,

Xin liên lạc chị Phụng 0407222707