Shop nail của mình cần tuyển thêm 2 thợ là full set, fulltime hay partime đều được

17/03/2023 15:40 0 bình luận
Shop nail của mình cần tuyển thêm 2 thợ là full set, fulltime hay partime đều được. Shop trong shopping. Chỗ làm thoải mái.

Shop nail của mình cần tuyển thêm 2 thợ là full set, fulltime hay partime đều được.

Shop trong shopping. Chỗ làm thoải mái.

Xin liên hệ Michelle: 0425427721