Shop massage đang cần tuyển thợ đi làm ngay, lương cao

08/03/2023 15:00 0 bình luận
Shop massage đang cần tuyển thợ 2 thợ giỏi vật lý trị liệu or thái massage( deep tissue) remidial massage); 1 thợ relaxing massage hoặc tay nghề ở VN được đào tạo thêm

Shop massage đang cần tuyển thợ

- 2 thợ giỏi vật lý trị liệu or thái massage( deep tissue) remidial massage)

- 1 thợ relaxing massage hoặc tay nghề ở VN được đào tạo thêm

- Foot massage

Yêu cầu:

Có sức khỏe

Có thể làm được 6 hoặc 7+ khách / ngày

Đi làm đúng thời gian 9:30 am có mặt , last booking 6:30 pm

Nhận full time 6 or 7 ngày / tuần or part time

Shop được nghỉ cac ngày lễ Úc và Tết Việt Nam

Có thưởng Tết và được nghỉ 1 tuần)

Chăm chi làm việc + tiền chuyên cần

Khai thuế + super

Lương cao

Liên hệ : 0420888585