Shop giặt ủi vùng city cần người phụ việc, thợ ủi, chạy máy thổi shirt

07/03/2023 15:10 0 bình luận
Shop giặt ủi vùng city cần người phụ việc, thợ ủi, chạy máy thổi shirt. Không kinh nghiệm sẽ được training.

Shop giặt ủi vùng city cần người phụ việc, thợ ủi, chạy máy thổi shirt.

Không kinh nghiệm sẽ được training.

Giờ giấc linh độn g.

Việc làm lâu dài.

Xin liên lạc với Thanh Jennifer: 0425 250854.