Shop nails ở Brighton cần tuyển thợ part time làm lâu dài ( ưu tiên làm đc thứ 7)

04/02/2023 10:10 0 bình luận
Shop nails ở Brighton cần tuyển thợ part time làm lâu dài ( ưu tiên làm đc thứ 7). Shop cách station 1 phút đi bộ. Lương + khai thuế đầy đủ

Shop nails Ở Brighton cần tuyển thợ part time làm lâu dài ( ưu tiên làm đc thứ 7)

Shop cách station 1 phút đi bộ

Shop hoà đồng vui vẻ

Shop đóng cửa Public holiday

Shop làm 8 tiếng và chủ yếu booking

Khai thuế, super đầy đủ

Shop không làm SNS, Acrylic

Liên hệ: 0421559559