Tiệm bánh mì ở Fairy Meadow, Wollongong đang tìm người bán hàng và phụ bếp

07/02/2023 17:10 0 bình luận
Tiệm bánh mì ở Fairy Meadow, Wollongong đang tìm người bán hàng và phụ bếp, full time hoặc part time. Lương từ $20/h.

Tiệm bánh mì ở Fairy Meadow, Wollongong đang tìm người bán hàng và phụ bếp, full time hoặc part time. Lương từ $20/h, không cần kinh nghiệm.

Liên hệ 0423 064 062