Tuyển thợ đóng khung nhà - thợ mộc làm ở vùng South East Suburbs

06/03/2023 14:40 0 bình luận
Bên mình cần kiếm người làm trong lĩnh vực xây dựng. Cụ thể là đóng khung nhà - thợ mộc. Bạn có thể làm full time, part time tuỳ theo thời gian của bạn.

Bên mình cần kiếm người làm trong lĩnh vực xây dựng. Cụ thể là đóng khung nhà - thợ mộc. Bạn có thể làm full time, part time tuỳ theo thời gian của bạn.

Thời gian làm việc sẽ là từ 7h sáng đến 3h30 chiều. Và khu vực làm chủ yếu là south east suburbs. Nếu bạn không có xe chồng mình sẽ đón, prefer springvale area.

Sick leave, annualy leave, super fund đầy đủ kèm theo fuel allowance nếu làm xa và saw blades allowance nếu bạn có tool riêng.

Nếu bạn muốn học để lấy bằng, bạn sẽ được sign up và cử đi học.

Nếu bạn có thắc mắc gì khác hoặc muốn try out, please call this number: 0432 336 095 (Huy)