Warehouse ở Cheltenham hiện đang cần gấp một warehouse storeman

24/05/2023 15:10 0 bình luận
Warehouse ở Cheltenham hiện đang cần gấp một warehouse storeman. Công việc chủ yếu là pick and pack orders, vận chuyển hàng hóa.

Warehouse ở Cheltenham hiện đang cần gấp một warehouse storeman.

Công việc chủ yếu là pick and pack orders, vận chuyển hàng hóa.

Yêu cầu là lái được forklift và phải thành thạo tiếng Anh.

Lương thỏa thuận.

Ai cần việc hoặc có người thân cần công việc ở phía Cheltenham có thể liên lạc 0425 456 881