Hãng gỗ làm về tủ bếp vùng Sunshine West cần tìm nhân viên nam

06/03/2023 14:40 0 bình luận
Hãng gỗ làm về tủ bếp vùng Sunshine West cần tìm nam có kinh nghiệm và không có kinh nghiêm sẽ được training. Công việc chủ yếu gia công làm tại hãng, không cần ra ngoài hay lắp ráp.

Hãng gỗ làm về tủ bếp vùng Sunshine West cần tìm nam có kinh nghiệm và không có kinh nghiêm sẽ được training.

Công việc chủ yếu gia công làm tại hãng, không cần ra ngoài hay lắp ráp.

Lương thỏa thuận tùy theo năng lực.

Ai có nhu cầu xin liên hệ 0411270043 Luân.