Hãng thực phẩm vùng Hoppercrossing cần tuyển 1 dicer, trimmer

13/03/2023 15:10 0 bình luận
Hãng thực phẩm vùng Hoppercrossing cần tuyển 1 dicer, trimmer (không có kinh nghiệm sẽ được training). Lương trả theo sản phẩm.

Hãng thực phẩm vùng Hoppercrossing cần tuyển 1 dicer, trimmer (không có kinh nghiệm sẽ được training).

Lương trả theo sản phẩm.

Xin liên hệ 0434035580