Shop nails cách St.Albans 30 phút lái xe cần thợ SNS, thợ Bột

13/03/2023 11:50 0 bình luận
Shop nails cách St.Albans 30 phút lái xe cần thợ SNS, thợ Bột. Làm full time hoặc part time, làm được ngày chủ nhật. Có thể pickup tại Kealba hoặc Ginifer station

Shop nails cách St.Albans 30 phút lái xe cần thợ SNS, thợ Bột

Làm full time hoặc part time, làm được ngày chủ nhật.

Có thể pickup tại Kealba hoặc Ginifer station

Lương cao, chỗ làm vui vẻ,hòa đồng, không drama.

Liên hệ SĐT: 0450 366 255