Shop nail vùng Bondi Junction cần tìm thợ bột, SNS (biết làm waxing càng tốt)

13/03/2023 11:10 0 bình luận
Cần tìm thợ bột, SNS (biết làm waxing càng tốt) làm full time hoặc part time cuối tuần.Địa điểm làm việc: Bondi Junction (ngay gần station)

Cần tìm thợ bột, SNS (biết làm waxing càng tốt) làm full time hoặc part time cuối tuần

Địa điểm làm việc: Bondi Junction (ngay gần station)

Trading hours: 9.30am-6pm( Thứ 5 làm đến 8pm có trả overtime ) Sunday : 10am-5pm

Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, no drama

Liên hệ Ngọc: 0433249379