Lunch bar trên city cần tuyển nhân viên phụ quán từ thứ 2-6 từ 11am -3pm

06/03/2023 15:30 0 bình luận
Lunch bar trên city cần tuyển nhân viên phụ quán từ thứ 2-6 từ 11am -3pm. Trả cash hoặc khai thuế đều được.

Lunch bar trên city cần tuyển nhân viên phụ quán từ thứ 2-6 từ 11am -3pm.

Trả cash hoặc khai thuế đều được.

Liên hệ Trang 0452481795