Nhà hàng Morden Asian ở Gisborne (regional Victoria) cần nam phụ bếp

09/03/2023 10:20 0 bình luận
Nhà hàng Morden Asian ở Gisborne (regional Victoria) cần nam phụ bếp. Có kinh nghiệm càng tốt, không có sẽ được train.

Nhà hàng Morden Asian ở Gisborne (regional Victoria) cần nam phụ bếp. Có kinh nghiệm càng tốt, không có sẽ được train.

Công việc lâu dài, ổn định nên cần người có đam mê với bếp, có thể dạy nghề lên thợ xào hoặc bếp phó.

Lương trả theo hospitality award rate + super. Mức lương khởi điểm cho người chưa có kinh nghiệm: part time $22/hr, casual $27/hr.

Xin vui lòng liên hệ Kelly 0403059217.