Shop nail ở GEELONG cần tìm nhiều thợ mi, bột, chân tay nước, đưa rước quanh Sunshine

09/03/2023 10:00 0 bình luận
Shop nail ở GEELONG cần tìm nhiều thợ mi, bột, chân tay nước, đưa rước quanh Sunshine. Đặc biệt là lương từ $31 và cả team đều rất hoà đồng, vui vẻ nhá

Shop nail ở GEELONG cần tìm nhiều thợ mi, bột, chân tay nước, đưa rước quanh Sunshine .

Đặc biệt là lương từ $31 và cả team đều rất hoà đồng, vui vẻ nhá

Contact 0421 097 522 - 0456 668 888 (Nếu k pick up b leave SMS nhé)