Shop cafe ở Innaloo cần tuyển chef và waiter có kinh nghiệm

25/09/2023 17:10 0 bình luận
Shop cafe ở Innaloo cần tuyển 1 bạn chef có kinh nghiệm và 1 bạn waiter biết tiếng Anh.

Shop cafe ở Innaloo cần tuyển 1 bạn chef có kinh nghiệm và 1 bạn waiter biết tiếng Anh.

Lương thỏa thuận.

Xin liên lạc 0432935990