Shop Nails gần Fremantle cần thợ refill biết làm SNS, CTN, shellac

21/09/2023 16:10 0 bình luận
Shop Nails gần Fremantle đang cần thợ refill biết làm SNS và CTN biết Sơn shellac càng tốt.

Shop Nails gần Fremantle đang cần thợ refill biết làm SNS và CTN biết Sơn shellac càng tốt.

Nếu bạn nào ở Girawheen hoặc gần thì được đưa đón. Còn chạy xe riêng sẽ được hỗ trợ thêm tiền xăng.

Shop đóng cửa CN và thứ năm ko mở cửa trễ.

Mọi người liên hệ gặp Duyên 0474845141