Lunch bar ở Cavershame cần tuyển thêm một cashier đi làm ngay

21/09/2023 16:00 0 bình luận
Lunch bar ở Cavershame cần tuyển thêm một cashier đi làm ngay, không cần kinh nghiệm.

Lunch bar ở Cavershame cần tuyển thêm một cashier đi làm ngay.

Start từ 5:30am.

Không cần kinh nghiệm.

Phù hợp cho các bạn thích bắt đầu một ngày sớm.

Ai có nhu cầu vui lòng liên hệ SĐT 0466 266 263. Bác Hà