Xưởng mộc ở Malaga tìm thợ có kinh nghiệm phụ việc (kitchen cabinet)

12/09/2023 09:00 0 bình luận
Xưởng mộc ở Malaga tìm thợ có kinh nghiệm phụ việc (kitchen cabinet)

Xưởng mộc ở Malaga tìm thợ có kinh nghiệm phụ việc (kitchen cabinet).

Lương thoả thuận.

Môi trường làm việc thoải mái.

Vui lòng call 0437579999 để biết thêm chi tiết.