Tiệm nail ở Armadale cần thợ gấp đi làm ngay

04/02/2023 10:20 0 bình luận
Tiệm nail ở Armadale cần thợ sns, tay chân nước có kinh nghiệm gấp. Tiệm ngay station, đi bộ 3p là tới

Tiệm nail ở Armadale cần thợ gấp. Tiệm ngay station, đi bộ 3p là tứi, cách Flinder street Station 5 trạm.

Cần thợ có kinh nghiệm (SNS), tay chân nước làm full hoặc partime lâu dày, không cắt ngày.

Lương có khai thuế + bonus

Liên hệ: 0413352890