Tuyển người làm cắt sắt (bằng máy bandsaw), khoan lỗ cho hãng ở Shunshine North

24/05/2023 16:30 0 bình luận
Hãng mình ở Sunshine North cần người làm toàn thời gian, giới tính: nam. Công việc là cắt sắt (bằng máy bandsaw), khoan lỗ, đính/hàn (nếu biết), và sơn sắt.

Hãng mình ở Sunshine North cần người làm toàn thời gian, giới tính: nam. Công việc là cắt sắt (bằng máy bandsaw), khoan lỗ, đính/hàn (nếu biết), và sơn sắt.

Thời gian làm việc: 8am - 4:30pm từ thứ 2 đến thứ 6.

Lương khởi điểm: $27/hr trước thuế + super. Nếu có kinh nghiệm liên quan sẽ trả cao hơn.

Vui lòng inbox hoặc gọi điện đến số 0450 351 882 nếu thấy phù hợp