Tuyển nhân viên rửa xe ở Sydney Airport fulltime

07/09/2023 16:10 0 bình luận
Cần tìm người làm công việc rửa xe ở Sydney Airport. Lương 20-23$/hour.

Cần tìm người làm công việc rửa xe ở Sydney Airport.

Lương 20-23$/hour.

Làm full time 8 tiếng (gồm 3 ca).

Có hỗ trợ tìm chỗ ở.

Ai có nhu cầu gửi email to: woongkyu8716@gmail.com