Vietnamese Fusion Restaurant ở vùng Armadale - Malvern cần tuyển “Chef-Cook”

15/03/2023 10:40 0 bình luận
Vietnamese Fusion Restaurant ở vùng Armadale - Malvern cần tuyển “Chef-Cook” Part-time - Full-time. Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

Vietnamese Fusion Restaurant ở vùng Armadale - Malvern cần tuyển “Chef-Cook” Part-time - Full-time. Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

Yêu cầu:

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm.

- Cần tỉ mỉ và cẩn thận cho service

Mọi chi tiết liên hệ số dt 0451930205