Shop nail gần Chadstone SC tuyển thợ chân tay nước, thợ bột

14/03/2023 10:50 0 bình luận
Tuyển thợ nail cho Shop gần Chadstone SC, gần mọi phương tiện công cộng nên tiện cho các bạn đi train, xẹt 2’ đến shop.

Shop gần Chadstone SC, gần mọi phương tiện công cộng nên tiện cho các bạn đi train, xẹt 2’ đến shop.

Full-time parttime. Công việc ổn định quanh năm

Shop Open from 9:30-5:30pm

T5,6 về 7pm

Cuối tuần 5pm

Không cắt ngày mùa đông

Lương thợ giỏi TCN from $20+

Lương thợ giỏi SNS from $24+

Lương thợ giỏi Bột, đủ thứ from $28+

Liên hệ: 0421 356 696.