Will Cafe ở Waikiki Village shopping centre (Rockingham) cần tuyển nhân viên bán hàng và phụ bếp

13/03/2023 15:20 0 bình luận
Will Cafe ở Waikiki Village shopping centre (Rockingham) cần tuyển nhân viên bán hàng và phụ bếp. Khai thuế và super đầy đủ.

Will Cafe ở Waikiki Village shopping centre (Rockingham) cần tuyển nhân viên bán hàng và phụ bếp

Khai thuế và super đầy đủ.

Không yêu cầu kinh nghiệm nhiều , chỉ cần nhanh nhẹn chút là được ạ.

Chi tiết xin nhắn tin hoặc gọi 0401966123 ( Judy)